Reklamacije, povraćaj i zamena proizvoda

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s Andrea Bogićević pr Beograd (u nastavka: Moja prirodna kozmetika) za kupoprodaju proizvoda je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Moje prirodne kozmetike i izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uslovi kupovine su sastavni deo Ugovora o kupoprodaji između Moje prirodne kozmetike i kupca.

U skladu sa Zakonu o zaštiti potrošača imate prava da jednostrano raskinute ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz porudžbine.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupaćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača. Povraćaj plaćenog izvršićemo vam transakcijom novca na račun nakon što nam roba bude vraćena. Povraćaj robe morate izvršiti bez odlaganja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora. Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan da snosi direktne troškove povraćaja robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi, može nam se obratiti na broj telefona +381 64 2589 449 ili e-mail adresu prodaja@kozmetikamoja.rs radi dobijanja informacija o načinu, mogućnostima i uslovima vraćanja proizvoda od strane Moje prirodne kozmetike.

U slučaju reklamacije proizvoda ili nekog nedostatka na njima, postupićemo prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Primljena roba se ne može vratiti, niti zameniti za drugu zbog zdravstvenih i higijenskih razloga, osim u sledećim slučajevima:

ako je isporučena roba koju kupac nije naručio,
ako je isporučena roba neotvorena i nekonzumirana,
ako isporučena roba ima grešku ili vidljiva oštećenja koja nisu nastala u transportu.
Naručenu robu možete zameniti za drugu samo u slučaju gorenavedenih slučajeva.

Trošak vraćanja proizvoda i ponovnog slanja snosimo mi u slučajevima kada je došlo do naše greške.

Trošak vraćanja robe i ponovnog slanja snosi kupac kada želi da vrati proizvode ili kada želi svojom voljom da ih zameni za drugi proizvod.

Odbijanje preuzimanja

Ako ne preuzmete paket ili odbijete da ga preuzmete bez legitimnog razloga, zadržavamo pravo da zahtevamo nadoknadu troškova transporta ako želite da isti paket opet pošaljemo.